preloader

Liero Network Operations

Behöver ni hjälp att drifta ert stadsnät eller byanät? Få ordning på er övervakning eller behöver ni hjälp med något annat driftrelaterat?

Liero Operations

Vi har många års erfarenhet av drift, övervakning och automation av nätverk. Vi jobbar idag med några av de största operatörerna på marknaden både internationellt och nationellt. Vår målsättning är att bygga upp en platform baserad på öppen källkod. Vi har valt att samla detta initativ under namnet OpenTelco.

Arbetssätt

Vi kan hjälpa till från planering till driftsättning och vet att målet är att bygga något dynamiskt som kan växa och förändras med tiden. Arbetet med många delar av driften går mellan planering, driftsättning, optimering och tillbaka till planering igen. Samma arbetssätts som återfinns inom utveckling och den metodik som kallas DevOps

Detaljer

Detaljer på tjänsten

  • DevOps
    • Snabbt från utveckling, driftsättning, tester tillbaka. IT och Operations måste jobba tätt ihop för att lyckas
  • Flexibelt
    • För att fungera och växa i det snabba tempot idag är det det viktigt att bygga flexibelt och öppet.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?